bootstrap template
Audit Financiar Suceava


Membru CAFR din 2006 si ASPAAS.  Auditorul financiar examinează situațiile financiare, documentele, datele și contabilitatea companiei. Auditorii financiari colecteaza informații din sistemele de raportare financiară a societatii, soldurile conturilor, situațiile fluxurilor de numerar, situațiile de venit, bilanțurile, declarațiile fiscale și sistemele de control intern. Informațiile sunt apoi analizate, revizuite și utilizate pentru a prezenta toate datele financiare referitoare la o organizație specifică într-o manieră corectă, concisa, asigurând că în companie nu există fraude sau erori brute.


AUDIT FINANCIAR

-------------------------------------

Domeniile de auditare pentru care specialistii Audit Lucid va pot oferi servicii sunt:
- Audit al situatiilor financiare;
- Audit al proiectelor cu finantare europeana sau guvernamentala

Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei societati sau organizatii in scopul formularii unei opinii profesionale certificate.

Auditul financiar:
- Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS);
- Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS;
- Revizuirea situatiilor financiare (due diligence);
- Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati

Etapele efectuarii analizei :
Etapa I / Planificarea si definirea unei metode de auditare • Preplanificarea • Obtinerea informatiilor de context • Obtinerea informatiilor privind obligatiile juridice ale clientului • Efectuarea procedurilor analitice preliminare • Fixarea pragului de semnificatie si estimarea riscului de audit acceptabil si a riscului inerent • Intelegerea controlului intern si estimarea riscului de control • Intocmirea planului de audit general si a programului de audit.
Etapa II / Efectuarea testelor mecanismelor de cotrol si a testelor substantiale ale operatiunilor • Se planifica o reducere a nivelului estimat al riscului legat de control • Efectuarea testelor mecanismelor de control • Efectuarea testelor substantiale ale operatiunilor • Estimarea probabilitatii prezentei unor prezentari eronate in situatiile financiare
Etapa III / Efectuarea procedurilor analitice si a testelor detaliilor soldurilor • Efectuarea procedurilor analitice • Efectuarea testelor elementelor cheie • Efectuarea testelor suplimentare ale detaliilor soldurilor
Etapa IV / Finalizarea auditului si emiterea unui raport de audit • Verificarea datoriilor conditionate • Verificarea evenimentelor ulterioare • Colectarea probelor finale • Evaluarea rezultatelor • Emiterea raportului de audit • Comunicarea cu comitetul de audit si cu managementul

Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene,  guvernamentale, alte surse 
In cadrul acestui demers se face o analiza cuprinzand urmatoarele etape: • verificarea conformitatii CRC cu conditiile contractului de finantare; • verificarea evidentelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformitatii cu regulile pentru pastrarea inregistrarilor si cu regulile contabile din contractul de finantare; • verificarea informatiilor din CRC privind reconcilierea cu sistemul de contabilitate si inregistrarile beneficiarului; • verificarea aplicarii corecte a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila; • verificarea bugetului CRC din punct de vedere al conformitatii cu bugetul contractului de finantare (autenticitatea si autorizarea bugetului initial) si daca cheltuielile realizate au fost prevazute in bugetul contractului de finantare; • verificarea sumelor totale solicitate la plata de beneficiar si daca acestea nu depasesc finantarea nerambursabila maxima prevazuta in Conditii Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli; • verificarea eligibilitatii costurilor directe cu termenele si conditiile contractului de finantare; • verificarea veniturilor actiunii (faptul ca veniturile generate de beneficiar in contextul actiunii au fost alocate in mod adecvat actiunii care face subiectul contractului de finantare si au fost trecute corect in CRC; veniturile au fost corect inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat); • intocmirea Raportului privind Constatarile Factuale (RCF).

Audit statutar
Auditarea situatiilor financiare pentru societati comerciale si corporatii • auditul capitalurilor; • auditul imobilizarilor amortismentelor si provizioanelor pentru depreciere; • auditul stocurilor si al productiei in curs de executie; • auditul conturilor de terti; • auditul trezoreriei; • auditul contului de profit si pierdere.

Mobirise
Adresa Front Office

str. Curtea Domneasca 3, Suceava, Romania
( detalii: Centru, cladirea fostei Hale Centrale, langa biserica Sf. Dumitru, vis a vis farmacia Dona, spre restaurant Latino)
Program cu publicul orele 10-17

Citeste Blog-ul >>

Contact

     e-mail: lucidexpert@gmail.com
Telefon: 0745169484
0745088724